Denní program

Program dne ve školce:

 

7.00 – 8.30      příchod dětí, volná hra

8.30 – 9.00      řízená činnost- ranní kruh, cvičení, hud.-pohybové hry

9.00 – 9.15      svačina

9.15 – 10.15    řízená činnost- výtvarná práce, matematické představy, pracovní listy, didaktické hry, zpěv, literární přednes

10.15 – 11.45  pobyt venku

11.45 – 12.15  oběd

12.30 – 14.30  polední klid, pohádka

14.30 – 15.00  svačina

15.00 – 17.00  zájmové aktivity, společné hry, odchod dětí

Go to Top