Vážení rodiče,
vítáme Vás v novém školním roce 2019 – 2020
Naše školka přivítá od 2. září nové kamarády, ale i děti, které již naší školičku dobře znají. Věříme, že
i v tomto školním roce se bude dětem u nás líbit a že společně prožijeme hodně příjemných a
radostných chvil.
Těšíme se na Vás
Vaše paní učitelky:
Denisa Šimáčková
Šárka Součková
Renáta Šimáčková

ANGLIČTINA- výuka bude probíhat každou středu- čtvrtek.
PLAVÁNÍ- (pro přihlášené) Kurz zahajujeme ve 2. pololetí šk.roku v soukromé plavecké škole
Plaváček v Tuchlovicích. Během ledna bude probíhat předběžný zápis.