Dne 14. března 2019 je z technických důvodů v divadle Lampion zrušené představení

“Malá indidánka”

Budeme mít náhradní program ve školce a to:

VÝUKOVÝ PROGRAM SE ŽIVÝMI ZVÍŘÁTKY

Na čtvrtek 14. března máme pro nadcházející jarní období připravený program s názvem
”JAK PŘIŠLO KUŘE NA SVĚT”
Děti se zábavnou formou dozví mnoho ze života slepiček i o vývoji kuřátka. Součástí programu
je hlazení, krmení a další zkoumání živé slepičky i kohoutka, písnička, zábavné povídání i kontakt s
malým kuřátkem.
Všechna zvířátka jsou velmi ochočená, milá a pod veterinárním dohledem.
Začátek v 10 hodin
Vybíráme 100,- Kč